Chaos

August 29, 2008

I det kalla och isiga området norr om Kislev lever barbariska nomadstammar kända i hela riket som norrlänningar. Ibland framkommer en stark ledare bland dessa grymma människor som förenar stammarna i en stor krigshär. Dessa krigshärar marscher ofta söderut mot Kislev och riket. Vid sådana tillfällen är norrlänningarna bara ute efter blodsutgjutelse och erövring. De drivs framåt som slavar till sina outgrundliga Chaos gudar.

Chaos gudar är mycket mer aktiva i det dagliga livet än gudar i andra kulturer. De belönar sina anhängare omedelbart när de fått sin vilja igenom men kan också snabbt visa sitt missnöje. En Chaos Gud visar ofta vem de gillar genom att märka individen med sin symbol. Denna symbol ger gudens kontroll och befogenheter till individen. Ytterligare gåvor och mutationer kan också utdelas till anhängare om guden fortsätter att vara nöjd med utförda arbeten och uppgifter.

Den mest kraftfulla och gynnade krigare bland dessa mänskliga gudadyrkare av Chaos kallaa Champions, dessa är extremt kraftfulla i strid. Bland dem är styrka lika med makt och Champions är också folkets naturliga ledare. Dessa Champions är så muterade att de kan knappast kan kallas mänskliga. De tenderar att bruka massiva vapen som en normal människa kanppt kan lyfta och de är kläda i Chaos Armor som är bunden till huden. Dessa Champions of Chaos är bland de mest kraftfulla och skräckinjagande krigarna i hela världen.

Norrlänningarna som följer sina Champions i striden kallas Marauders och ofta kämpar de intill omänskliga varelser såsom skräckinjagande Beastmen. Ibland kan de även dela slagfältet med varelser som består av ren Chaos energi: Daemons.

I Age of Reckoning styrs dessa män av krigsherren och guden Tzeentch, the Changer of Ways. Han som leder denna onda och skrämmande armé är den kraftfulle Champion Tchar’zanek.

Forum kategori om Chaos hittar du här!

Dark Elves

August 29, 2008

För länge sen, när kaoset släpptes lös i världen, drog alv mästaren Aenarion sitt svärd från altaret och använde sin mäktiga makt för att rädda sitt folk från förintelse. När Aenarion dog, ansågs hans son Malekith olämplig för tronen. Även om han var en mäktig krigare, en stor trollkarl, en lysande ledare och rättmätiga arvtagare, var många alver emot hans kröning. De fruktade att han var alltför inriktad på krig, och en dålig förebild för alverna. Som vedergällning startade Malekith ett långvarigt inbördeskrig som delade alverna/elves i två fraktioner.

Det var fraktionen High Elves som segrare och körde de onda Dark Elves ut från deras uråldriga hem. Under ledning av Malekith the Witch King och hans mor trollkvinnan Morathi, seglade Dark Elves över the Great Western Ocean och grundade ett nytt rike i norr, dem nya världen. Denna land kallades Naggaroth, vilket betyder “land av kyla”.

Till skillnad från High Elves, som ständigt försöker undertrycka sina känslor, vill Dark Elves omfamna sina hedonistiska natur. Dark Elf betonar individualism, egoism och stolthet. De visar inte mycket hänsyn till varandra och desto mindre för andra raser i världen, som de ser som potentiella slavar och objekt.

I strid är de hänsynslösa krigare från Naggaorth, en blandning av alvernas disciplin med barbari och grymhet. Deras gud är Kaela Mensha Khaine, den blodiga händernas Gud och herre över mord och död. Ingenstans är detta tydligare än i de vackra men dödliga Witch Elves, som tjänstgör i Khaine’s tempel. De älskar att frossa i våld och blodsutgjutelse.

Eftersom de är bannlysta från Ulthuan så önskar Dark Elves inget annat än att återvända till Ulthuan och hämnas sitt nederlag. I Age of Reckoning, får Malekith höra om invasion från Chaos från Empire. Han använder denna kunskap för att sätta igång en kedja av händelser som kommer att lämna alvernas hemma ö försvarslös. På order av the Witch King’s seglar en stor flotta av Black Arks – stora flytande öar lastade med soldater, monster och fordon – över havet för att erövra kungariket Ulthuan och för att uppfylla det öde som förnekades Druchii.

Forum kategori om Dark Elves hittar du här!

Dwarfs

August 29, 2008

Dvärgarna är en gammal och arbetsamt ras som är långt förbi sin främsta tid. Deras en gång stora imperium av Karak Ankor ligger nu i ruiner och många av dvärgarnas mäktiga berg har övergivits eller erövrats av Orcs och Goblins, med vilka dvärgarna har krigat mot i århundraden. Det är inte ovanligt att höra en dvärg som minns den gångna storhetstiden och bittert berätta att ingenting dvärgarna gör i dessa tider kan jämföra de majestätiska dåd som gjordes förr i tiden.

En enormt stolt ras, dvärgarna är snabba att reagera på varje liten förolämpning, verklig eller inbillad, och kommer ihåg alla sådana i många år, även överföra ansvaret för hämnd till deras arvingar genom sina böcker om förolämpningar. Det är kanske på grund av deras envisa stolthet som dvärgarna vägrar att öppet erkänna att deras kultur är långsamt på väg mot sin undergång. Innerst inne vet de dock att de är en dömd ras. Detta ger dem en unik syn på världen och kanske förklarar deras stora tillgivenhet till att dränka sina sorger i krus efter krus av ale.

Faktum är att det enda som dvärgarna älskar mer än en god mugg av ale är guld. En dvärg som fått guldlust i ögonen är en sak att verkligen få skåda. Dvärgarnas legendariska beslutsamhet och stamina tas aldrig så bra i bruk som när de presenteras med möjligheten att förvärva guld. Som gruvarbetare och experter på malm och metaller är dvärgarna utan jämlikar. Dvärgars hantverk och ingenjörskonst är de mest värdefulla i hela världen, aktade även av Alverna.

Ödet i dvärgarnas och människornas rike är oupplösligt sammanflätat. Ända sedan dagen Sigmar enade människornas stammarna i försvaret av dvärgarnas ras vid slaget i Svarta Eld Passet, har dvärgarna gett sin ed till att bistå människorna i tider av nöd. Med Imperiets öde nu hängande i vågskålen verkar det som om denna gamla skuld kan snart komma att återkrävas.

Forum kategori om dvärgar hittar du här!

Empire

August 29, 2008

Människans mäktigaste nation i den gamla världen är Empire. Den består av ättlingar till Sigmar, som enade stammarna av människor vid slaget vid Svarta Fire Pass. Sigmar blev gudsförklarad efter slaget och hans löfte om evigt stöd till dvärgarna gäller än idag. Denna stöd stärkte förhållandet mellan människor och dvärgar och planterade ett frö till handel mellan två växande imperium. Idag, leds Empire av kejsar Karl Franz, som styr från sitt palats i den stadsstaten Altdorf.

Livet som medborgare i riket Empire kan dock vara farligt, i varje hörn och i skuggorna väntar ovänner och fiender. Hemliga sekter lurar i det dolda. Det finns många rykte och skvaller om sekternas ökande inflytande. Man kan inte på någon. Rädslan och skräcken är alltid närvarande på landet och i imperiets provinser.

Imperiet ruttnar sakta inifrån och anfalls ständigt utifrån. Chaos Marauders från norr startar ofta massiva kampanjer i riket. I deras väg så skövlar och förstör de allt. I och med Age of Reckoning har en mäktig krigsherre angripit imperiets norra gränser. Tiden för invasionen är särskilt illa välkommen eftersom riket härjas av en mystisk pest som förvandlar befolkningen till mordiska galningar.

Inför dessa desperata omständigheter har kejsar Karl Franz varit tvungen att uppmana Dvärgarna och High Elves till stöd. Han måste förhindra att hans land omvandlas till ett mardrömsliknande kaos.

Forum kategori om Empire hittar du här!

Greenskins

August 29, 2008

De kallas Greenskins på grund av färgen på deras vaxartad hud. Greenskins är barbari personifierat. De är argsinta, primitiva och lever bara för att kriga. I avsaknad av en naturlig fiende brukar Greenskins kriga mot varandra. Deras kultur är de svagaste i samhället endast ett steg ifrån att vara dagens middag.

Greenskins har egentligen inget hemland. De ockuperar andra rasers bosättningar och göra om dem till sina egna. De gillar att dekorera sina hem gäng graffiti. Trä och järnskrot görs om till moderiktiga symboler och ofta med ben från de som de har dödat. Greenskins har en mycket unik form av arkitektur som gränsar till förfall.

Med jämna mellanrum försöker en mäktig Ork-krigsherre att förena greenskins stammarna till en enda massa som kallas “Waaagh!”. Namnet “Waaagh!” kommer från det gemensamma kamp-ropet. I denna Waaagh förenas greenskins till en kaosartad massa av frenetiska Orcs, Goblins och Snotlings vars enda mål är att förstöra allt som de möter. Det finns ingen kraft i Warhammer världen så förödande som en Waaagh!

I och med Age of Reckoning har greenskins förenat sig med Black Orc Warlord Grumlok och Goblin Shaman Gazbag. Tillsammans har de lett sin stam, Bloody Sun Boyz, till seger. Nu har de startat krig mot dvärgarna, styrda av en osynlig hand.

Orcs- Orker

Orcs är de största av greenskins arter. De är större, mer aggressiva, och mer muskulösa än deras mindre kusiner, Goblins, Hobgoblins och Snotlings. Orcs fortsätta att växa hela livet och deras hud mörknar med åldern. De starkaste och mest kraftfulla Orcs blir till Black Orcs. Black Orcs präglas av deras mäktiga storlek och mörka hud.

Orcs är inte smarta, men de har hög socialkompetens. De är värstingar som alltid försöker påtvinga sin vilja på någon som de tror är svagare än dem själv. Det finns ingenting som en Orc älskar mer än att slåss. Om de saknar motståndarna kommer de att kämpa sinsemellan. Dessa bataljer är alltid blodiga, för Orcs är skräckinjagande fiender, även när skadade. De känner ingen smärta och rädsla.

En särskilt stark Orc kan stiga till toppen av sin stam genom hänsynslös grymhet. Om han kan besegra den nuvarande krigsherren kan han bli ledare. Om han har en särskilt stark vilja kan han även få leda en Waaagh! Dock samtidigt som andra Orcs utmanar hans ledarskap.

Orcs slåss med primitiva vapen, ofta stora bitar av metallskrot. De ger dessa vapen beskrivande namn som “choppas”, “Bashas” och “smashas”, och de använde dem med brutal styrka.

Goblins

Goblins är betydligt mindre än Orcs, men de kompenserar denna nackdel med list. Goblins är ständigt mobbade och trakasserade av Orcs och detta har orsakat att de har utvecklats till vilseledande och försåtlig varelser vars komiska utseende överensstämmer deras illvilliga intelligens. På många sätt är Goblins hjärnorna bakom greenskins samhället. Goblins är ofta shamaner i deras stammar. De är smarta nog att använda sin ställning för att manipulera de större men långsammare Orcs.

Goblins är också de mest skickliga bland greenskins att använda teknik. Goblins kan bygga enkla men effektiv vapen. Alla greenskins konstruktioner, maskiner och belägringsvarktydorer som tillverkats av Goblins är mycket primitiva. Men stora stenar gör lika mycket skada när det är kastas genom luften, oavsett om den kastas från en primitiv greenskins slunga eller snygg dvärg slunga.

Forum kategori om Greenskins hittar du här!

High Elves

August 29, 2008

High Elves / Högalver är en uråldrig ras med en historia som sträcker sig tusentals år tillbaka i tiden. När människornas förfäder bodde i primitiva grottor så hade alverna/elves redan byggt magnifika städer i glittrande silver och vit marmor på deras hemö Ulthuan. Alvernas forskare och upptäcktsresande var de första att kartlägga stjärnor och segla på världens hav. Alverna var också den första rasen som lyckades organisera ett försvar mot de invaderande horderna. Detta försvar och krig fortsätter än idag.

Tidigt i deras kamp mot invaderande raser så upptäckte alverna att fienden var imunna mot känslor som rädsla, ilska, avundsjuka och girighet. Dessa känslor fungerade iställe som bränsle och stärkte deras krafter. Allt sedan den tiden har High Elves kämpat för att kontrollera sina egna passioner. Fastän att alverna är både intelligenta och upplysta så har de kapacitet för att bruka brutala våld. För att stävja denna farliga och oförutsägbara del av deras psyke har lords of Ulthuan ständigt strävat efter att kontrollera ytterligheter av deras känslor. I High Elf samhället anses det som en svaghet att visa ilska eller lust. Ett resultat av detta är att High Elves lever efter stränga regler och koder och anammar en livsstil som betonar harmoni, balans och inre frid.

Magi är livsnerven bland High Elves / Högalverna. Under tusentals år har de vässat sina kunskaper inom magi, det är inte konstigt att magiker från Ulthuan är bland de mest kraftfulla utövaran av magi i hela världen. Deras eftertänksammhet, noggrannhet och tillvägagångssätt tillsammans med deras tålamod och mentala disciplin gör även High Elves till dödliga krigare. På slagfältet är svärdsmän från High Elfs smidiga, snabba och dödliga och upptäcker snabbt svagheter hos sin motståndare.

High Elves kommer att behöva all sin klokhet och skicklighet om de skall kunna överleva Age of Reckoning. När Finubar, kung av Phoenix och härskare över Ulthuan, samlar sina bästa krigare och sätter segel mot den gamla världen för stödja det hårt trängda gamla riket, är han omedveten om att han och hans allierade är bönder i en utstuderad komplott som syftar till att lämna Ulthuan öppet för invasion. När Finubar’s flotta av segelskepp passera bortom horisonten, faller väldiga skuggor ner över hela ön Ulthuan. Himmelen är mörklagt av en stor svärm av Black Arks laden lastade med hatiska Dark Elf’s krigare med enda målet att kräva tillbaka sina fäderneärvda hem och förstöra för alltid sina förakta kusiner, High Elves.

Forum kategori om High Elves hittar du här!

Som High Elves / Högalv kan du välja mellan dessa klasser / karriärer:

Swordmaster Archmage
ShadowWarrior WhiteLion

Bright wizard

March 19, 2008

Bright wizard

Engineer

March 19, 2008

En explosion är den bästa formen av mekanisk fördel, så det är ingen stor överraskning att dvärg ingenjörerna kompetensen utmärker sig inom detta fält. Från kanoner till granater, han är en livsfarlig kämpe som kommer bombardera dig med bly på avstånd och spränga dig i bitar på nära håll. Han utmärker sig speciellt när han slåss mot flera motståndare, då många av hans explosiva attacker kan vara förödande för enfaldiga fiender som packat sig alltför tätt tillsammans. Dvärg ingenjörerna erbjuder en enastående kombination av flexibel eldkraft vilket gör honom till en verkligt dödlig och skicklig kämpe.

Ingenjörens specialiter

Det enda som är mer dödligt än en liten bomb är en komplicerad sådan, eller åtminstone är det så en ingenjör ser saker. Genom att endast använda de skruvar och muttrar som han har till hands kan ingenjörer skapa ett brett utbud av användbara verktyg och prylar med olika syften och funktioner. Vissa av dem är till och med säkra nog att ge till andra. Från granater av olika typer till mekaniska vapen och uppgraderingar, det finns alltid något för ingenjören och hans allierade att använda dessa anordningar för att avsevärt förbättra eller komplettera sina egna strids kraft.

Spela som ingenjör

Din huvuduppgift som ingenjör är att ösa förstörelse på dina fiender från avstånd, så långt bort från frontlinjen du kan komma. Men till skillnad från de flesta andra avståndsklasser, når du toppen för din eldkraft på ett relativt kort avstånd. Du måste manövrera klokt, positionera dig själv så att du kan slå till mot ditt mål utan att blotta dig för deras attacker. Du är kapabel i närstrid och kan attackera på långt avstånd, men din bästa attacker – granater, flintlåsgevär och artilleri bombardemanget fungerar bäst på kort avstånd.

Att slåss mot en ingenjör

Kanske det bästa sättet att hantera en ingenjör är att bekämpa honom på avstånd. Om du kan effektivt skada honom på långt avstånd kommer han att ha en allvarlig nackdel. Om du måste närma dig honom, var beredd på att döda honom snabbt. Till skillnad från de flesta andra avståndskämparna, förlorar Ingenjören väldigt lite i form av effektivitet på nära håll. Han är mer sårbar än en klass som är specialiserad i närstrid, men han är ändå ingen lätt match.

Ingenjörens utseende

Bär endast lätt rustning (försedd med verktyg och prylar). Beväpnad till tänderna med vapen och granater (och diverse andra prylar). Slåss med skiftnycklar och hammare i närstrid.

Specialområden

Dvärgarna var först med att upptäcka hemligheterna med svartkrut, och ingen kan slå dem när det gäller att lägga det till god användning. Beväpnad med kanoner, granater och prylar, ingengörerna förbereder ofta fällor och bakhåll på slagfältet innan kampen börjar, och avverkar sedan snabbt eventuella överlevande fiender från ett säkert avstånd.

Armborst var fina och effektiva, men numera, är en pistol bättre – och om en pistol är bra, då är ett automatiskt självsiktande gyro-monterat kanontorn med cyklisk granatmatning och napalmbomber ännu bättre! En ingenjören har gadgets och Gizmos att passa varje situation, och är praktiskt taget ett helt slaget linje på eget.

Ingenjörens expertområden

Gevärsexpert

Denna expertinriktning är inriktad på avståndsattacker, och att ta sig tid med noggrant siktade precisions skott. En mästare på denna inriktning föredrar att slå tillbaka långt bort från de hektiska frontlinjernas strider, och avrättar sina fiender snabbt och snyggt på långt avstånd.

Granatexpert

Denna expertinriktning är främst inriktad på granater, bomber och kraftfulla sprängämnen som snabbt kan kastas in i mitten av en strid för att utöva förödelse på sina fiender. Medan deras vapens optimala avstånd är kortare än en pistol – dvärgvapen är inte direkt byggda för långa avstånd – uppvägs detta av granaternas brutala förstörelsekraft.

Prylexpert

En specialist inom denna inriktning bryr sig mest om att konstruera och montera helautomatiska dödstorn som attackerar hans fiender medan han attackerar med sitt närstridsvapen. Prylexperter har också har också setts montera ihop groteska fällor och bisarra konstruktioner. Vissa av dessa så sjuka att de har förvisats på livstid från smedens härd för att ens ha försökt konstruera dessa.

Ironbreaker

March 18, 2008

Ironbreaker är den typiska dvärgen – Grinig, stridslysten och tystlåten. Han är också din bästa vän i krig, eftersom varje slag mot hans allierade blir ett agg(grudge) som garanterat betalas tillbaka med samma mynt. Utrustad med hans berömda gromril rustning och tränandes i sin elit vapen konst, är han en stabil försvarare. Denna dvärg är ett skydd mot de mest kraftfulla attacker, stående vid hans allierades sida för att garantera deras säkerhet bland det kaos som existerar i strid. Det sägs att det finns få krigare i världen som kan skryta de är så hårda som en Ironbreaker och inget som kan bevisa det.

Ironbreakers Specialitet

Ingen har ett agg(grudge) som en dvärg, och ingen dvärg är dvärgigare än en Ironbreaker. Varje slag mot honom eller hans allierade är till bränsle för hans beslutsamhet. Detta i sin tur påverkar hans varje handling – desto större agg(grudge) född mot en viss fiende, desto större effekt av Ironbreakers attack. De medel som Ironbreaker utvisar rättvisa med variera beroende på hans val av attack, men en sak är konstant: Det enda sättet att fly från hans hämnd är som död!

Spela som Ironbreaker

Som en Ironbreaker är ditt mål att gå mellan dina vänner och dina fiender och använd din defensiva förmåga att absorbera och avleda anfall. Om du inte genast drar en fiendes uppmärksamhet, kommer ditt agg(grudge) bonus göra dig till ett problem för fiender som inte kan bortse från dig när du växa mer och mer kraftfull i ditt försvar av dina allierade. Självklart kommer Ironbreakers verkligen till sin rätta i grupper, men även solo är de fullt kapabla så länge som de kan komma nära nog att slå ner fiender med sin yxa eller hammare.

Att slåss mot en Ironbreaker

Slåss mot en Ironbreaker kräver några svåra val: vill du försöka slita ut honom eller vill du attackera hans vänner och hoppas att inte han sliter ut dig? Det bästa sättet är förmodligen att anfalla en Ironbreaker genom magi och varierade attacker, som syftar till att undanröja honom innan han kan använda sig av sina kraftfulla attacker. Bortsett från det är en koncentrerad melee attack mot en Ironbreaker ditt enda hopp att undvika att skapa en oförstörbar melee monster som känner ditt namn och har ett agg(grudge) under mycket lång tid.

Ironbreakers utseende

Fullt klädd i tung Gromril rustning (glänsande och utsmyckade)
Använder stora tunga sköldar (genomarbetade och väl utformade)
Svingar en yxa eller en hammare

Runepriest

March 17, 2008

Runepriest

Next Page »