Dwarfs

Dvärgarna är en gammal och arbetsamt ras som är långt förbi sin främsta tid. Deras en gång stora imperium av Karak Ankor ligger nu i ruiner och många av dvärgarnas mäktiga berg har övergivits eller erövrats av Orcs och Goblins, med vilka dvärgarna har krigat mot i århundraden. Det är inte ovanligt att höra en dvärg som minns den gångna storhetstiden och bittert berätta att ingenting dvärgarna gör i dessa tider kan jämföra de majestätiska dåd som gjordes förr i tiden.

En enormt stolt ras, dvärgarna är snabba att reagera på varje liten förolämpning, verklig eller inbillad, och kommer ihåg alla sådana i många år, även överföra ansvaret för hämnd till deras arvingar genom sina böcker om förolämpningar. Det är kanske på grund av deras envisa stolthet som dvärgarna vägrar att öppet erkänna att deras kultur är långsamt på väg mot sin undergång. Innerst inne vet de dock att de är en dömd ras. Detta ger dem en unik syn på världen och kanske förklarar deras stora tillgivenhet till att dränka sina sorger i krus efter krus av ale.

Faktum är att det enda som dvärgarna älskar mer än en god mugg av ale är guld. En dvärg som fått guldlust i ögonen är en sak att verkligen få skåda. Dvärgarnas legendariska beslutsamhet och stamina tas aldrig så bra i bruk som när de presenteras med möjligheten att förvärva guld. Som gruvarbetare och experter på malm och metaller är dvärgarna utan jämlikar. Dvärgars hantverk och ingenjörskonst är de mest värdefulla i hela världen, aktade även av Alverna.

Ödet i dvärgarnas och människornas rike är oupplösligt sammanflätat. Ända sedan dagen Sigmar enade människornas stammarna i försvaret av dvärgarnas ras vid slaget i Svarta Eld Passet, har dvärgarna gett sin ed till att bistå människorna i tider av nöd. Med Imperiets öde nu hängande i vågskålen verkar det som om denna gamla skuld kan snart komma att återkrävas.

Forum kategori om dvärgar hittar du här!

Kommentarer

Vad tycker du?

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.