Dark Elves

För länge sen, när kaoset släpptes lös i världen, drog alv mästaren Aenarion sitt svärd från altaret och använde sin mäktiga makt för att rädda sitt folk från förintelse. När Aenarion dog, ansågs hans son Malekith olämplig för tronen. Även om han var en mäktig krigare, en stor trollkarl, en lysande ledare och rättmätiga arvtagare, var många alver emot hans kröning. De fruktade att han var alltför inriktad på krig, och en dålig förebild för alverna. Som vedergällning startade Malekith ett långvarigt inbördeskrig som delade alverna/elves i två fraktioner.

Det var fraktionen High Elves som segrare och körde de onda Dark Elves ut från deras uråldriga hem. Under ledning av Malekith the Witch King och hans mor trollkvinnan Morathi, seglade Dark Elves över the Great Western Ocean och grundade ett nytt rike i norr, dem nya världen. Denna land kallades Naggaroth, vilket betyder “land av kyla”.

Till skillnad från High Elves, som ständigt försöker undertrycka sina känslor, vill Dark Elves omfamna sina hedonistiska natur. Dark Elf betonar individualism, egoism och stolthet. De visar inte mycket hänsyn till varandra och desto mindre för andra raser i världen, som de ser som potentiella slavar och objekt.

I strid är de hänsynslösa krigare från Naggaorth, en blandning av alvernas disciplin med barbari och grymhet. Deras gud är Kaela Mensha Khaine, den blodiga händernas Gud och herre över mord och död. Ingenstans är detta tydligare än i de vackra men dödliga Witch Elves, som tjänstgör i Khaine’s tempel. De älskar att frossa i våld och blodsutgjutelse.

Eftersom de är bannlysta från Ulthuan så önskar Dark Elves inget annat än att återvända till Ulthuan och hämnas sitt nederlag. I Age of Reckoning, får Malekith höra om invasion från Chaos från Empire. Han använder denna kunskap för att sätta igång en kedja av händelser som kommer att lämna alvernas hemma ö försvarslös. På order av the Witch King’s seglar en stor flotta av Black Arks – stora flytande öar lastade med soldater, monster och fordon – över havet för att erövra kungariket Ulthuan och för att uppfylla det öde som förnekades Druchii.

Forum kategori om Dark Elves hittar du här!

Kommentarer

Vad tycker du?

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.