Chaos

I det kalla och isiga området norr om Kislev lever barbariska nomadstammar kända i hela riket som norrlänningar. Ibland framkommer en stark ledare bland dessa grymma människor som förenar stammarna i en stor krigshär. Dessa krigshärar marscher ofta söderut mot Kislev och riket. Vid sådana tillfällen är norrlänningarna bara ute efter blodsutgjutelse och erövring. De drivs framåt som slavar till sina outgrundliga Chaos gudar.

Chaos gudar är mycket mer aktiva i det dagliga livet än gudar i andra kulturer. De belönar sina anhängare omedelbart när de fått sin vilja igenom men kan också snabbt visa sitt missnöje. En Chaos Gud visar ofta vem de gillar genom att märka individen med sin symbol. Denna symbol ger gudens kontroll och befogenheter till individen. Ytterligare gåvor och mutationer kan också utdelas till anhängare om guden fortsätter att vara nöjd med utförda arbeten och uppgifter.

Den mest kraftfulla och gynnade krigare bland dessa mänskliga gudadyrkare av Chaos kallaa Champions, dessa är extremt kraftfulla i strid. Bland dem är styrka lika med makt och Champions är också folkets naturliga ledare. Dessa Champions är så muterade att de kan knappast kan kallas mänskliga. De tenderar att bruka massiva vapen som en normal människa kanppt kan lyfta och de är kläda i Chaos Armor som är bunden till huden. Dessa Champions of Chaos är bland de mest kraftfulla och skräckinjagande krigarna i hela världen.

Norrlänningarna som följer sina Champions i striden kallas Marauders och ofta kämpar de intill omänskliga varelser såsom skräckinjagande Beastmen. Ibland kan de även dela slagfältet med varelser som består av ren Chaos energi: Daemons.

I Age of Reckoning styrs dessa män av krigsherren och guden Tzeentch, the Changer of Ways. Han som leder denna onda och skrämmande armé är den kraftfulle Champion Tchar’zanek.

Forum kategori om Chaos hittar du här!

Kommentarer

Vad tycker du?

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.